Бағалар
Клиентке максималды түрде КОМБО тарифты сатуға тырысыңыз!

Егер бір арзан тарифты сатсаңыз, келесі қымбат тарифты сатуға тырысыңыз!
.
23К
11 500
Негізгі пәндер
3 пән:
мат. сау/оқу сау/қ. тарих
28К
14 000
Таңдау пәндер
2 пән:
таңдау пәндері
45К
22 500
COMBO
5 пән
негізгі+таңдау
.
16К 8 000
Жеке 1 пән
(таңдау)
14К 7 500
Негізгі 2 пән
(қ. тарих және мат.сау)
7К 3 500
Оқу сауаттылығы
35К 17 500
АҚҚ комбо