Ұстаздар
Ұстаздар 15 жылдық тәжірибесі бар, өз мамандығының шебері, Қазақстан бойынша атақты және үздік мұғалімдер сабақ жүргізеді. Ұстаздарымыз қосымша оқу құралдарының авторлары және редакторлары.

Наши преподаватели имеют 15-летний стаж (опыт) работы, известные и лучшие учителя Казахстана. Наши педагоги являются авторами и редакторами наших учебных пособий.
Видео сабақтар
Заманауи құралдармен жабдықталған студияларымызда түсірілген. Бұл видео сабақтар оқушыларға кез келген жерде және қалаған уақытта (7/24) қолжетімді.

Видеоуроки снимаются в наших студиях, оснащенных современным оборудованием. Эти видеоуроки доступны нашим ученикам в любом месте и в любое время (7/24).
Онлайн кураторлық
Білікті кураторлар оқушылардың қай пәннен, қай тараудан, қай тақырыптан тіпті үлгерім деңгейін порталымыз арқылы анықтап, оқушының нәтижеге жетуі үшін бағыт-бағдар береді.

Квалифицированные кураторы наблюдая учеников через наш портал определяют их уровень успеваемости по предметам, по главе и даже по каким темам. Таким образом направляют учеников на достижение должного результата.
Оқу құралдары
Оқу құралдары Оқу құралдары «EduCon» басылымдары − ұжымдық жұмыстың өнімі. Оқулықтар шынайы емтиханның негізінде құрастырылып, талапкерлердің көзайымына айналып үлгерген.

Учебники EduCon - это продукт совместной работы. Учебники созданы на основе реальных экзаменов и уже завоевали симпатию абитуриентов.
Live вебинар
Тікелей эфирдегі сабақ арқылы курсты үйіңізге дейін алып келеміз, осылайша сіз мұғаліміңізді көре аласыз және сұрақтарыңызды бірден қоя аласыз.

Мы приносим курс к вам домой через прямые эфиры наших уроков. Таким образом вы можете увидет любимого преподавателя и даже сразу поставит свои вопросы.
Тақырыптық тесттер
Әр видеосабақтан кейін сол сабақты бекіту мақсатында тек сол тақырып бойынша тест тапсырмалары беріледі. Тақырыптың қаншалықты меңгерілгенін анық көруге болады.

После каждого видеоурока тестовые задания по данной теме даются только для подтверждения данного урока. Вы можете ясно видеть, насколько хорошо вы усвоили предмет.
EduCoin
EduCoin Ынталандыру арқылы білім беру жүйесі. Платформамызда білім алудың әрбір сәтін қызықты әрі тиімді ететін білім берудің заманауи методикасы.

Система мотивационного обучения EduCoin. Современные методы обучения, которые делают каждый момент обучения интересным и эффективным на нашей платформе.
Профориентология
Кәсіби профориентолог мамандарымыз оқушылардың қабілеттері мен дағдыларын анықтап, мамандықты саналы таңдау жасауына көмектесіп, әрқашан психологиялық қолдау көрсетеді.

Наши профессиональные профориентологи всегда оказывают психологическую поддержку, помогая учиникам выявить свои способности и навыки, сделать осознанный выбор в будущем профессии
Тест видео шешімдері
Порталдағы барлық тест тапсырмаларын ұстаздар видео арқылы түсіндірме жасаған.Қателесіп кеткен сұрақты видео шешімі арқылы дұрыс жауабын көруге, тест арқылы білім алуға болады.

Все тестовые задания на портале были объяснены преподавателями с помощью видео. Вы можете увидеть правильный ответ на неправильный вопрос с помощью видео решения и получить знания с помощью тестов